Новини

Във Видин възстановяват уличната настилка на повече от 20 обекта и междублокови пространства

Със средства от държавния бюджет от близо 3 млн. лв., във Видин възстановяват уличната настилка на повече от 20 обекта и междублокови пространства, съобщават от общината. Подготвителните дейности за част от обектите са приключили, като до днес напълно завършени и с нова асфалтова настилка са две улици и шест междублокови пространства във Видин. До края на тази седмица ще бъдат завършени и останалите обекти, за които има проведени обществени поръчки.
В края на миналата година, с постановление на Министерския съвет, на общината Видин бяха отпуснати средства в размер на 2 750 000 лв., предназначени за ремонт на улици и междублокови пространства в град Видин. В момента се провеждат търгове и обществени поръчки на част от тези обекти, за да започне тяхното асфалтиране, уточняват от общината.