Новини

КСБ на ГОДИШНА СРЕЩА С БЪЛГАРСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЧУЖБИНА

Автор: инж. Джани Антова

Министър Трайчо Трайков откри Втората годишна среща на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с представителите на службите по търговско-икономически въпроси към посолствата на България в чужбина. На срещата с търговските ни представители бяха поканени представители на Камарата на строителите в България, Българската агенция за инвестиции, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, представители на работодателски, браншови и бизнес организации.

В своето изказване министър Трайков подчерта основните моменти в работата на търговските ни представители – износ, инвестиции и туризъм - необходими стъпки, подчинени на създаването на нови работни места, един от главните приоритети на Министерството на икономиката и насока за работа по Секторната стратегия за привличане на инвестиции в страната.

Изп. директор на БАИ Борислав Стефанов обърна внимание на анализа и изводите от данните за преките чуждестранни инвестиции, като подчерта,че въпреки трудностите, пред които е изправен българският бизнес, последните данни показват симптоми на подобряваща се инвестиционна среда и бизнес климат. Като част от интегрирания подход за рекламиране на страната и привличане на инвестиции в приоритетните сектори, Българската агенция за инвестиции подготвя поръчка за презентиране на приоритетите по Секторната стратегия за привличане на инвестиции в България.

Делойт ще изготви секторни брошури, които да представят информация за приоритетните сектори – традиции, фирми в бранша и др. Материалите ще бъдат отпечатани на десет езика, като три от тях вече са фиксирани – английски, немски и китайски език, а другите ще са на избираем принцип.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия представи своя проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, чиято цел е разширяване и укрепване присъствието на българския бизнес на европейския и световните пазари, с проектен период до април 2013 г. Част от дейностите предвиждат организиране на търговски мисии и други промоционални прояви в страната и чужбина с бюджет 2,7 млн. лв., както и подкрепа на колективното участие на български фирми в международни изложения с бюджет 18,5 млн. лв. В изпълнение на този проект ИАНМСП е разработила първия национален експортен портал, който да изпълнява ролята на платформа за установяване на контакти между предприемачи от страната, като в това число влизат не само частни фирми и компании, а също и общински и държавни инвеститори, с потенциални чуждестранни партньори.

На срещата присъстваха представители на службите по търговско-икономически въпроси към посолствата на България в Италия, Чехия, Словения, Румъния, Швеция, Канада, Грузия, Русия, Беларус, Турция, Македония и Германия.