Новини

Разрешителните за строеж на нови жилища с 23% ръст през второто тримесечие

През второто тримесечие на 2011 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 319 жилищни сгради с 3 032 жилища в тях и с близо 436 хил. кв. м разгъната застроена площ (РЗП), съобщиха от Националния статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 38,7%, жилищата в тях - с 23,4%, и застроената им площ - с 35,5%.

Издадени са също разрешителни за построяването на 67 административни сгради/офиси с над 43 хил. кв. м РЗП и на 1 375 други* сгради с над 442 хил. кв. м РЗП. Административните сгради нарастват с 81,1%, а съответната им разгъната застроена площ - с 97,2%. Другите сгради бележат увеличение с 44,1%, докато общата им застроена площ намалява с 30%.

В сравнение с второто тримесечие на 2010 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 8,5%, а жилищата в тях - с 22,9%. Административните сгради нарастват с 15,5% и другите видове сгради - със 17,4%. Регистриран е спад на РЗП на жилищните сгради с 14,8% и на другите сгради - с 21,7%, докато при административните сгради се наблюдава увеличение със 17,7%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 157, Пловдив - 151, София - 130, и Варна - 121. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Варна - 573, Бургас - 417, София (столица) - 341, и Пловдив - 338.

През второто тримесечие на 2011 г. е започнал строежът на 732 жилищни сгради с 2 127 жилища в тях и с близо 274 хил. кв. м обща застроена площ, на 36 административни сгради/офиси с почти 21 хил. кв. м РЗП и на 678 други сгради с 260 хил. кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 59,5%, жилищата в тях - с 38,1%, а общата им застроена площ - с 40,4%. Започнатите административни сгради нарастват с 38,5%, другите сгради - с 65,8%, и застроената им площ бележи увеличение съответно с 48,7 и 24,5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2010 г. броят на започнатите нови жилищни сгради намалява с 6,8%, а жилищата в тях нарастват със 17,4%. Броят на започнатите административни сгради се запазва както през съответното тримесечие на предходната година, докато другите сгради се увеличават с 24,4%. Регистрирано е увеличение на РЗП на започнатите жилищни сгради с 6,9%, на административните сгради - с 16,7%, и при другите сгради - с 31,3%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите Бургас - 54 жилищни и 103 други сгради; София - 79 жилищни и 52 други сгради; Варна - 93 жилищни и 37 други сгради; София (столица) - 65 жилищни, 6 административни и 41 други сгради; Пловдив -
67 жилищни и 39 други сгради.

* В категорията „други сгради“ попадат всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности - производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване.

 

Източник: Investor.bg