Новини

Административен съд София – град спря изпълнението на решенията на агенция „Митници” за лиценза на Лукойл


С определения от днес по две дела - № 6812/2011 и № 6813/2011 Административен съд София – град спря предварителното изпълнение на Решение № 527/22.07.2011 г. и Решение  № 528/22.07.2011 г. на директора на Агенция „Митници”, с които беше отнет лицензът на  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Делата са образувани по жалба на Лукойл.
Съдът е преценил, че са налице достатъчно доказателства, обуславящи извода, че предварителното изпълнение ще причини на жалбоподателя значителна или трудно поправима вреда по смисъла на чл. 166, ал. 2 АПК. Този извод съдът е направил след като е  съобразил обстоятелството, че жалбоподателят е лицензиран складодържател и по отношение на него е приложим режимът на отложено плащане на акциз. Съобразил е също така и обстоятелството, че са сключени договори с „Холдинг БДЖ” ЕАД и „Столичен транспорт” ЕАД, по силата на които жалбоподателят е доставчик на дизелово гориво. Представено е и писмо от „Бългериан Авиейшън Груп”, видно от което, не съществуват алтернативни източници за доставка на авиационни горива.
Определенията подлежат на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването им на страните.
Делата ще бъдат разгледани по същество от Административен съд София – град на 31.08.2011 от 9.00 часа.

С определения от днес по две дела - № 6812/2011 и № 6813/2011 Административен съд София – град спря предварителното изпълнение на Решение № 527/22.07.2011 г. и Решение  № 528/22.07.2011 г. на директора на Агенция „Митници”, с които беше отнет лицензът на  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Делата са образувани по жалба на Лукойл. Съдът е преценил, че са налице достатъчно доказателства, обуславящи извода, че предварителното изпълнение ще причини на жалбоподателя значителна или трудно поправима вреда по смисъла на чл. 166, ал. 2 АПК. Този извод съдът е направил след като е  съобразил обстоятелството, че жалбоподателят е лицензиран складодържател и по отношение на него е приложим режимът на отложено плащане на акциз. Съобразил е също така и обстоятелството, че са сключени договори с „Холдинг БДЖ” ЕАД и „Столичен транспорт” ЕАД, по силата на които жалбоподателят е доставчик на дизелово гориво. Представено е и писмо от „Бългериан Авиейшън Груп”, видно от което, не съществуват алтернативни източници за доставка на авиационни горива.Определенията подлежат на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването им на страните.Делата ще бъдат разгледани по същество от Административен съд София – град на 31.08.2011 от 9.00 часа.