Новини

Позиция на синдикалната организация на КНСБ в "Автомагистрали-Черно море" АД

Във връзка с днешните протести на работещите в "Автомагистрали-Черно море" АД, гр. Шумен, от пресцентъра на КНСБ изпратиха до медиите позиция от синдикалната организация на КНСБ в дружеството по повод направеното медийно изявление от министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова, както и получени писма - декларации, в подкрепа на протестните действия: от Българска браншова камара "Пътища" и работниците и служителите в строителната компания "ИСА 2000" ЕООД.

Публикуваме позицията на синдикалната организация на "Автомагистрали-Черно море" АД без редакторска намеса:

ДО: МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Г-ЖА ВИОЛЕТА КОМИТОВА

ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ 17-19

 гр. София 1202

 

 

 

ПОЗИЦИЯ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

КЪМ „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД

 

Относно: Обект „РЕМОНТНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА АМ „ТРАКИЯ“ ОТ КМ 168+207,75 ДО КМ 185+000 ЛЯВО И ДЯСНО ПЛАТНО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СТАРА ЗАГОРА“ и подобект „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА АМ „ТРАКИЯ“ ОТ КМ 185+000 ДО КМ 208+092,64 ЛЯВО И ДЯСНО ПЛАТНО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ – СТАРА ЗАГОРА“АНЕКС № 1  И АНЕКС № 2  КЪМ ДОГОВОР № СД-05-2 от 11.01.2021 г., с Възложител „Автомагистрали“ ЕАД

 

УВАЖАЕМа Г-ЖО МИНИСТЪР,

 

            Във връзка с Ваше изявление днес, направено по повод нашите протестни действия, държим да Ви информираме, че твърденията Ви относно високото качество на извършеното от нас строителство са верни, но тези, относно „срок за изпълнение“ и „плащане на извършени СМР“, не са коректни.

            Днес обявихте пред медиите, че „Автомагистрали Черно море“ АД са се забавили с изпълнението на обекта и са предизвикали неудобство и трудности на пътуващите. Предоставяме Ви писмо с наш изх. № AMT-OUT_123/01.07.2021 г. и вх. Номер СД-02-707/02.07.2021 г на „Автомагистрали“ ЕАД, с което ги информираме, че сме приключили всички асфалтови работи по обекта и е положен трошен камък за банкети. Информираме Ви, че към АНЕКС № 2  КЪМ ДОГОВОР № СД-05-2 от 11.01.2021 г. има линеен календарен график, представляващ неразделно приложение към АНЕКС № 2 със срок за изпълнение 30.06.2021 г., завършващ с изпълнение на износващ асфалтобетон за директно трасе. Считаме, че нямаме никакво закъснение спрямо линейния календарен график.

            Във връзка с твърдението Ви, че не могат да се извършат плащания по съответния договор, защото са незаконни, Ви изпращаме справка за възложени, сертифицирани и платени по конкретния договор и подписаните към него АНЕКС № 1 и АНЕКС № 2 строително-монтажни работи. Плащания към нас са извършени след проведени разговори именно с г-жа Виолета Комитова, за което имаме изпратено официално благодарствено писмо към МРРБ.

Считаме изявлението Ви за неуместно и неуважително към нашите служители и синдикални членове. С него днес допълнително нажежихте обстановката и допринесохте за ескалиране на напрежението сред служителите на „Автомагистрали-Черно море“ АД.

Днес поставихме началото на нашите синдикални и граждански протести. Ще продължим до получаване на всички, заработени с честен труд средства!

 

 

 

 

 

Приложение:

Писмо с изх. № AMT-OUT_123/01.07.2021г.

Справка за дължими средства към 03.08.2021 година

Благодарствено писмо

 

 

С уважение:

ГОСПОДИН ЯНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ ПРИ

„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД