Новини

„Лукойл” с директни доставки на горива и битуми за строителите

В разгара на активния строителен сезон утвърденият доставчик на висо- кокачествени горива и битумни материали на едро „Лукойл-България“ предлага на потребители и снабдители от строителния сектор гъвкава система от от- стъпки, улеснена поръчка и доставка до обект или склад на клиента. Новата търговска концепция, която компанията развива от началото на годината, дава повече възможности за пряк и равнопоставен достъп до качествени битумни материали и горива за малки и големи фирми. Прилаганата система от отстъп- ки позволява те да получат най-изгодното предложение според своите нужди, с пълни гаранции за обемите, качеството и времето на доставка.

Системата за поръчки е организирана чрез автоматизирана електронна платформа, намираща се на адрес https://wholesale.lukoil.bg. Удобният интер- фейс пести време, опростява документооборота за клиентите и им дава въз- можност да поръчат нужното им количество по всяко време и от всяко място. За още повече удобство всеки клиент получава персонално обслужване от тър- говски представител на „Лукойл-България“, който да реагира веднага в онлайн режим на възникнали въпроси и да се грижи за точното и навременно изпълнение на поръчките.

Много фирми от отрасъла вече избраха „Лукойл-България“. Последвайте ги и Вие! Свържете се с нашия офис през платформата, на e-mail wholesale@lukoil.bg или на тел. +359 2 9174 109, за да получите своето персонално предложение съо- бразено с Вашите нужди.