Новини

Министърът на правосъдието проф. Стоилов поиска проверка на имоти на ведомството

Разпоредих проверка и изготвяне на пълен актуализиран списък на имотите на Министерството на правосъдието и на второстепенните му разпоредители с бюджетни средства, заяви министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов в сутрешния блок на БНТ.

Той обясни, че причината е случай с няколко имота във Варна, принадлежащи на Държавно предприятие „Фонд Затворно дело“, договорите за които са изтекли преди около 3 години, но те все още се ползват от наемателите. „Затова аз пуснах искане до областния управител на Варна въпросните имоти да бъдат иззети, тъй като няма правно основание за тяхното ползване.“

В актуализирания списък трябва да се посочи кой отговаря за конкретния имот, как се стопанисва, какво е предназначението му и какви са приходите за  последните няколко години. „Още другата седмица ние ще разполагаме с един пълен регистър на имотите и смятам, че това трябва да се направи във всяко едно министерство. Правя заключение, че ние се нуждаем от политическа реформа, нуждаем се от съдебна реформа, но без дълбока социално-икономическа промяна в страната, нека няма илюзии, че положението ще се промени съществено“, каза Стоилов и добави, че това обаче е задача на следващото правителство, независимо дали ще е редовно или служебно. Изискват се законови промени, но и промяна в начина на мислене, който е доминирал през последните повече от две десетилетия.

Министър Стоилов постави въпроса и за необходимостта от законови промени във връзка с преобразуването на Държавно предприятие „Фонд Затворно дело“. Законопроект за това е предоставен от Министерство на правосъдието в Народното събрание. „По линия на европейските изисквания тези заварени предприятия трябва да се превърнат или в търговски дружества, или в административни структури в министерството. Поради това, че предприятието има предимно социални функции, то ще влезе в административната структура на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Ние сме направили всичко възможно да продължи неговата стопанска дейности и дори настоявам тя да се усили и да се рационализира, защото ако това предприятие работи както трябва, ще могат повече лишените от свобода да полагат труд, да се подобри и поевтинее храненето в затворите“, уточни Стоилов.