Новини

УНСС ще си сътрудничи с „Тракия икономическа зона“

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), и инж. Пламен Панчев, председател на сдружение „Клъстер „Тракия икономическа зона“ (КТИЗ), подписаха рамков договор за сътрудничество.

„За нас връзката между университета и бизнеса е приоритет. Имаме над 200 подписани меморандуми за сътрудничество. Направленията, в които можем да си сътрудничим с Тракия икономическа зона /ТИЗ/, са свързани със стажантски позиции за нашите студенти, участие в проекти, съвместни събития, открити лекции. Благодарение и на добрата ни колаборация с Националното сдружение на общините в България и Асоциацията на българските градове и региони, могат да се реализират множество съвместни инициативи и проекти“, коментира ректорът на най-голямото и най-старо висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, със 100-годишна история.

Инж. Пламен Панчев подчерта, че е много важно да се постигне още по-тясна връзка между средното професионално образование, висшето образование и бизнеса, за да може завършващите да отговарят на съвременните изисквания на пазара на труда, по отношение на знания, умения и компетентности.

Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики отбеляза, че УНСС си сътрудничи с КТИЗ чрез участие по проект на програма „Хоризонт“ заедно с партньори от Германия, Румъния и Република Северна Македония. Тя допълни, че съвместни инициативи могат да се реализират и по линия на Института за следдипломна квалификация на УНСС и изградения в ТИЗ Център за професионално обучение „Тракия“ за осигуряване на подходяща квалификация и успешна реализация на младите хора във фирмите, опериращи в Зоната.

КТИЗ ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от сдружението, както и с информация за студентите от УНСС за провеждани стажове и публични събития за представяне работата на ТИЗ.

В договора е записано още, че университетът ще съдейства за провеждане на обучения в магистърски и докторантски програми в УНСС за служители от компаниите, опериращи в ТИЗ.

Предвидено е и сътрудничество за участие на представители на ТИЗ в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции и срещи, организирани от УНСС.

Координатор по договора от страна на УНСС е доц. д-р Радко Радев, директор на Университетски център „Алумни УНСС“, а от страна на КТИЗ е Теодора Енева.