Новини

Търсят изпълнител на ремонта на Театър „София“ в столицата

Столичната община обяви търг за избор на изпълнител на обновяването на сградата на Театър „София“. Стойността на предвидените дейности е 8 106 000 лв. без ДДС като оферти може да бъдат подавани до 20 септември. Зданието на културната институция е част от сградния фонд на Столична община и е най-големият общински театър в града. Сградата е построена през 1979 г. в парка „Оборище” до бул. „Янко Сакъзов“. Теренът е равен в паркова среда с обща площ 4320 кв. м, с главен подход към сградата от запад. Тя разполага с няколко театрални зали - голяма с 300 места и камерна с до 40 места, с пространства, пригодни за експериментална театрална дейност - мраморно фоайе и лятна театрална сцена. Зданието се състои от сутерен, партер, две нива, високи нива над голяма сцена и покривна конструкция. В целостта си архитектурата на сградата наподобява крепост с крепостна кула разположена над сцената на театъра. Отделните части са и с различно функционално предназначение. Под цялата сграда е изграден сутерен, в който са разположени всички съоръжения за отопление, вентилация, електро-задвижващи механизми на въртящата се сцена, накланяща се сцена и оркестрината, както и всички свързващи ги комуникационни въздуховоди, тръбопроводи и кабелни лавици, тапицерна, помещения за чистачки, домакин, нощна охрана, бар, телефонна централа, гардероб-реквизит, главно табло, художник, пожарникар, склад сценичен. На първи етаж на сградата са входно фоайе, билетна каса, входове и изходи към голямата зала, сцената на театъра и част от административните помещения и помещенията за сценични работници и театрален реквизит. Подобни помещения са разположени и на втори етаж. Над нивото на втори етаж са само покрива на голямата зала и на сцената на театъра. Под покрива на сцената (Кота 18 м) са разположени всички съоръжения за повдигане и спускане на декори, т. нар. „чиги“. В стените на кулата над сцената са разположени и 22 броя отдушници, които служат за проветряване на залата и сцената в неотоплителен сезон. От южната част на сградата на кота ±0,00 е разположен клуб-ресторант. В работният проект по част „Архитектура“ се предвижда цялостно обновяване на сградата и частична промяна на вътрешната планировка на етажите. За целта на основния ремонт са демонтаж на каменната облицовка по фасадата до стоманобетонова конструкция и тухлена стена, като се запазват само декоративните барелефи по фасадите, демонтаж на всички дограми по фасадите, частично премахване на преградни зидове за нуждите на планираното преустройство, премахване на настилки и компрометирани замазки по подовете и мазилки по стени и тавани, премахване на всички хидроизолации, топлоизолации и компрометирани замазки за наклон, както и на ламаринени обшивки и поли по покрива. Организацията за качественото изпълнение на ремонта ще носи на кандидатите 50 т., а предложената цена- 50 т. Ремонтът на културната институция ще се реализира по проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София““, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.