Новини

Общините Гулянци и Павел баня получават финансиране от Проект „Красива България“

С решение на Управителният съвет на Проект „Красива България” (ПКБ), подкрепено от представителите на НСОРБ, се одобряват за финансиране две допълнителни проектни предложения от прием 2021 г., класирани по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, но неполучили до момента средства. Проектите са на община Гулянци и на Павел баня. Първият е свързан с „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Медицински център - д-р Ал. Войников – гр. Гулянци”: Подобект 1: „Разработване и изпълнение на мерки по осигуряване на достъпна среда: Рампа и Асансьорна уредба”, с общ бюджет 160 013 лева, в т.ч. 78 406 лева от ПКБ и 81 607 лева от общината. Вторият е за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР (включително основен ремонт на покрив) в ЦДГ в с. Долно Сахране”, с общ бюджет 174 874 лева, в т.ч. 87 437 лева от ПКБ и 87 437 лева от общината. С допълнителни инвестиции, по ПКБ през тази година, ще се реализират общо 55 проекта на 53 общини и 2 на Държавна агенция „Архиви” и Технически университет - Габрово.