Новини

София спечели участие в глобалната програма на ЕК за международно партньорство в областта на устойчивото градско развитие и иновациите

София е одобрена за участие във финансираната от Европейската комисия международна програма за градско и регионално сътрудничество IURC – International Urban & Regional Cooperation. Столицата ще работи със Сеул и с още един азиатски град, който ще бъде определен през септември, по ключови теми за развитието на града като екологичен преход, кръгова икономика и управление на отпадъците, градска и регионална модернизация, устойчива мобилност и транспорт, иновации. Към момента София е единственият български град, получил възможност за работа с два града. Очаква се вторият да бъде от Китай. Това е поредна международна програма, в която София печели участие и получава възможност да работи по политиките за града чрез обмен на добри практики. С експерти от Европа и САЩ Столичната община работи по европейския проект PolicyCloud за управление на политиките, базирани на данни, чрез технологии в облачни среди; по инициативата „Предизвикателство 100 интелигентни града“; по инициативата Digital Innovation Initiative 2020-2022 на Bloomberg Philanthropies за управление на процесите на дигитална трансформация в европейските градове и др. С участието си в IURC София ще може да ползва и опита на Азия. „Тази част на света е добре позната с високотехнологичния си сектор и иновационен потенциал от десетилетия и за нас е истинска привилегия, че се преборихме за партньорство не с един, а с два града“ – коментира включването на София в глобалната програма зам.-кметът по дигитализацията и иновациите Генчо Керезов. С участието си в програмата IURC София става част от мрежа от 165 града. Инициативата покрива пет континента и се фокусира върху свързване на градове и региони в град-към-град, междурегионални и тематични клъстерни сътрудничества, за да работят участниците заедно по предизвикателства в три важни за днешния свят области: “Умен град и дигитален преход”, “Възстановяване след кризата” и “Климатични промени и енергиен преход”. В рамките на програмата столицата ще има достъп до иновативни идеи, до примери за добри практики и за неефективни модели, ще получи възможност за международно позициониране, достъп до международни пазари, нови сътрудничества за проекти в областта на иновациите и устойчивото градско развитие. Дейностите по програмата ще стартират през октомври и ще включват работа в мрежа чрез онлайн инструменти, индивидуални живи сесии (включително посещения в градовете-партньори), участие в тематични дискусии, събития и др. Процесът на подбор за програмата IURC е проведен през пролетта, а градовете и регионите са свързани в партниращи страни след съпоставка на сходствата в индивидуалните предизвикателства за устойчиво градско развитие и иновации, пред които те са изправени. В рамките на програмата участниците ще трябва да разработят свой план за действие, който да служи като пътна карта в хода на програмата за сътрудничество, в това число и конкретни действия и пилотни проекти с прeносим резултат (transferable results).