Новини

МФ планира дефицитът на бюджета да падне до 3 на сто през 2022 година

Министерството на финансите /МФ/ планира дефицитът на бюджета да падне до 3 на сто през 2022 година и до 2,3 на сто през 2023 година. Министърът на финансите в служебния кабинет Асен Василев каза днес в парламента по време на дебатите за проекта бюджет на ДОО, че с актуализацията на бюджета на страната дефицитът му за тази година ще бъде 3,6 на сто от БВП. Според министъра бюджетният дефицит за 2022 година ще бъде 3 процента от БВП, а през 2023 година - 2,3 на сто от БВП. В проектобюджета на страната за 2022 година се предвижда да има резерв 3,3 млрд. лева за допълнителни политики и непредвидени разходи, каза Асен Василев. В проектобюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" за следващата година ще има допълнително и 900 млн. лева лева, каза Василев. Актуализацията на пенсиите няма да доведе да допълнителен дефицит и нарушаване на Маастрихските критерии за финансова стабилност на страната, каза Асен Василев. Парламентарната комисия по бюджет и финанси гледа на първо четене проектобюджета на Държавното обществено осигуряване.