Новини

Организация на движението във връзка с реконструкция на топлопровод по ул. „Цар Иван Шишман“ в София

Във връзка с реконструкция на топлопровод на площад „Народно събрание“ в София по ул. „Цар Иван Шишман“ до камера № КЛ-43 на ул. „Гурко“ се въвеждат промени в организацията на движение в зоната. 

От 28.08.2021 г. до 29.08.2021 г. /включително/осе забраняват :

влизането на ППС през кръстовище ул „Цар Иван Шишман” - ул. „Славянска”. 

влизането, престоят и паркирането на ППС по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“ и по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Славянска“ и ул. „Хаджи Димитър“;

 влизането и паркирането на ППС, с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4 както следва:

- по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“;

- по ул. „Славянска“ между ул. „Добруджа“ и ул. „Цар Иван Шишман“;

- по ул. „Славянска“ между ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Достоевски“;Променя се посоката на движение по ул. „Добруджа” между ул. „Славянска” и ул. „Аксаков”, като същатаа става от ул. „Славянска” към ул. „Аксаков”;

Променя се посоката на движение по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Аксаков”, като същата да стане от ул. „Аксаков” към ул. „Хаджи Димитър”.

 

 От 30.08.2021 г. до 09.09.2021 г. /включително/ се забраняват :

 

 влизането на ППС през кръстовища: ул „Цар Иван Шишман” - ул. „Юрий Венелин” и ул „Цар Иван Шишман” - ул. „Славянска”;

 влизането, престоят и паркирането на ППС по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Юрий Венелин“, по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“, по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Славянска“ и ул. „Хаджи Димитър“ и по ул. „Юрий Венелин“ на 60 м преди ул. „Цар Иван Шишман”;

 

 влизането и паркирането на ППС, с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4 както следва:

- по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Ген. Гурко“;

- по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“;

- по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул „Цар Иван Шишман”;

- по ул. „Славянска“ между ул. „Добруджа“ и ул. „Цар Иван Шишман“;

- по ул. „Славянска“ между ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Достоевски“;

 

Променя се посоката на движение по ул. „Добруджа” между ул. „Славянска” и ул. „Аксаков”, като същата да става от ул. „Славянска” към ул. „Аксаков”.

Променя се посоката на движение по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Аксаков”, като същата  става от ул. „Аксаков” към ул. „Хаджи Димитър”.

 

 От 10.09.2021 г. до 16.09.2021 г. /включително / се забраняват :

 

влизането на ППС през кръстовище ул „Цар Иван Шишман” - ул. „Юрий Венелин”;

влизането, престоят и паркирането на ППС по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Юрий Венелин“, по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Славянска“, по ул. „Цар Иван Шишман“ на 10 м преди ул. „Аксаков“ в посока пл. „Народно събрание“ и по ул. „Юрий Венелин“ на 60 м преди ул. „Цар Иван Шишман”;

влизането и паркирането на ППС, с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4 както следва:

- по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Ген. Гурко“;

- по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Хаджи Димитър“ и ул. „Аксаков“;

- по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул „Цар Иван Шишман”;

 

Променя се посоката на движение по ул. „Цар Шишман” между ул. „Славянска” и ул. „Хаджи Димитър”, като същата да става от ул. „Хаджи Димитър” към ул. „Славянска”;

Променя се посоката на движение по ул. „Хаджи Димитър” между ул. „Цар Иван Шишман” бул. „Васил Левски”, като същата  става от бул. „Васил Левски” към ул. „Цар Иван Шишман”.

Променя се  посоката на движение по ул. „Достоевски“ между ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Славянска”, като същата  става от ул. „Славянска” към ул. „Хаджи Димитър”.

 

 От 17.09.2021 г. до 21.09.2021 г. /включително/ се забраняват :

 

 влизането, престоят и паркирането на ППС по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Славянска“ и по ул. „Ген. Паренсов“ на 10 м преди ул. „Цар Иван Шишман” в посока ул. „6-ти септември“;

влизането и паркирането на ППС, с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4 както следва:

- по ул „Ген. Паренсов” между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Иван Шишман“;

- по ул. „Мальовица“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Граф Игнатиев“;

 

От 22.09.2021 г. до 03.10.2021 г. /включително се забраняват /:

 

влизането, престоят и паркирането на ППС по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“ и по ул. „Ген. Паренсов“ на 10 м преди ул. „Цар Иван Шишман” в посока ул. „6-ти септември“;

влизането и паркирането на ППС, с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4 както следва:

- по ул „Ген. Паренсов” между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Иван Шишман“;

- по ул. „Мальовица“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Граф Игнатиев.