Новини

Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова провери изграждането на ново кръгово кръстовище на Софийски околовръстен път

Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова провери изграждането на ново кръгово кръстовище на Софийски околовръстен път. На Южната дъга на СОП се изгражда разширение на локалното платно и ново кръгово кръстовище при пресичането на локалното платно с ул. „Витошки камбани“, както и нова улица, свързваща квартала с ул. „Бистришко шосе“. Изцяло кръговото кръстовище ще е завършено до 7 септември. Предвижда се до края на септември да е положен последният износващ пласт асфалтова настилка на локалното платно, да са готови и тротоарите. Работата на място провери кметът на София Йорданка Фандъкова заедно със заместник-кмета по направление „Оществено строителство“ инж. Ангел Джоргов. Локалното платно на е с дължина 460 м. По цялата дължина има изградени тротоари с бетонови плочи и положени бордюри, изградена е електроразпределителна мрежа. Изпълнено е ново улично осветление. До края на септември при подходящо време се предвижда полагане на последен пласт асфалтова настилка. Извършено е разширение на ул. „Витошки камбани“ в южна посока с дължина 165 м и са изградени тротоари и ново отводняване. Осигурена е достъпна среда. Кръговото кръстовище е оформено при пресичането на локалното платно с ул. „Витошки камбани“. То е изцяло ново кръгово кръстовище „Изток“ и е решено като 4-клонно кръстовище между локалното платно на СОП и ул. „Витошки камбани“. В рамките на строителните работи е извършена реконструкция на инженерни мрежи и улично осветление. Предстои полагането на последният износващ пласт асфалт. Изградена е и улица „Изток-Запад“ заедно с нови тротоари, улично осветление и отводняване. Всички инфраструктурни обекти целят осигуряване на добра транспортна връзка на района с Южната дъга на СОП.