Новини

Комисията по конституционни и правни въпроси разглежда доклада на главния прокурор Иван Гешев за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство (на живо)

Комисията по конституционни и правни въпроси ще разгледа доклад на главния прокурор Иван Гешев за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство.

Докладът обхваща периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2021 г. Внесен е от главния прокурор на 18 август 2021 г. след решение на парламента от 4 август.