Новини

"Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД подписа договор за рехабилитация и реконструкция на инфраструктурата на Нови пазар

"Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД подписа договор за рехабилитация и реконструкция на техническата ВиК-инфраструктура на град Нови пазар, съобщиха от пресцентъра на дружеството.
Проектът, който ще бъде изпълнен в две обособени позиции, е на стойност над 1,4 млн. лв. без ДДС и е предвидено да завърши за 696 календарни дни, уточняват от пресцентъра на местното ВиК.
"За изпълнението на този проект, който е част от Интегрирания проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК - Шумен, отново ползваме финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и държавата. Удовлетворени сме, че с него ще направим още една стъпка в посока осигуряване на съвременни ВиК услуги на обслужваната територията и ще решим дългогодишни проблеми на хората и бизнеса в града. Това ни мотивира да продължим да работим за повишаване на удовлетвореността на клиентите и осигуряване на проектно финансиране и за други скъпоструващи обекти за региона ни", отбелязва управителят на ВиК - Шумен Жанета Панайотова, цитирана от пресцентъра на дружеството.