Новини

Позиция на синдикалната организация на КНСБ в "Автомагистрали-Черно море"АД

Синдикалната организация на КНСБ в "Автомагистрали-Черно море"АД изпрати позиция до медиите, която е и адресирана до служебния министър-председател Стефан Янев и президента Румен Радев. С него се настоява за спешна среща за решаване на проблема с неизплатените средства и за оставката на Ивайло Денчев, председател на УС на АПИ.

Публикуваме позицията без редакторска намеса.

 

ПОЗИЦИЯ

 

 ОТ СИНДИКАЛНИЯ КОМИТЕТ И 578 СИНДИКАЛНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КНСБ В „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ”АД

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

 

От месец май колективът на “Автомагистрали Черно море“ АД, Синдикалната организация на КНСБ и мениджърският екип в дружеството  настояват за решаване на проблема с неизплащане на заработените суми по първи и втори етап на ремонта на отсечката от автомагистрала „Тракия“ в участъка Чирпан-Стара Загора.

Поради липсата на диалог от страна на МРРБ и продължаващото пренебрежително отношение към труда на протестиращите работници и синдикални членове от страна на същото министерство,  както и провокирани от последната непродуктивна и подигравателна среща в държавното предприятие „Автомагистрали“ ЕАД на 24.08.2021 година, се обръщаме към Вас, за да Ви напомним, че с нарочна декларация от 13.08.2021 година с входящ № 15-00-271 на Президентството и  вх. № 1763/21 на Министерския съвет настояхме за спешно държавническо решение на проблема ни, за да могат работещите да живеят като нормални български граждани. Несериозно ни прозвуча предложението на ръководството на държавната „Автомагистрали“ ЕАД, възложител на ремонта, да изтеглим кредит, чрез който да се разплатим към работници и доставчици. Освен че е непрофесионално, предложението е и неизпълнимо, защото, за да завършим възложения ремонт, ние вече сме изтеглили кредити за оборотни средства в огромни размери.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Към настоящия момент не само че липсва диалог, а се правят опити за смачкване на засегнатите дружества от ръководството на АПИ, посредством задълбочаване на финансовите ни проблеми. В същото време, за конкурентни на нас дружества, участвали в схемите „ин хаус“ и получили огромни авансови суми за несвършена работа, се намират средства в немалки размери – справка публикация на сайта на МРРБ:

Цитираме: “Министерството на регионалното развитие и благоустройството подготвя плащане по всички внесени междинни сертификати за участъците 1 и 3 от Автомагистрала „Хемус“, съобщи заместник-министър Захари Христов. За Участък 1 сумата за плащане на строително-монтажните работи е 16 084 306 лв. с ДДС, а за Участък 3 – 20 073 532 лв. с ДДС.“

От председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, господин Ивайло Денчев, се води открита война с дружествата „Автомагистрали Черно море“ АД и „ИСА 2000“ ЕООД за изпълнението на четири обекта по програмата „Региони в растеж“ ,  конкретно ЛОТ 29, ЛОТ 30, ЛОТ 32 и ЛОТ 33, пускайки писма със заплахи за налагане на санкции /около 40 хил. на ден/, въпреки че е съвсем наясно със затрудненията, които изпитват двете дружества - първо от лошите климатични условия, липсата на технически решения от представляваната от него агенция, и затруднените доставки на материали и суровини в последните два месеца заради липсата на оборотни средства, поради неплащане от страна на същата тази агенция на тези фирми.

 

Към исканията ни се присъединява и персонала на още една  фирма  - „ИСА 2000“ ЕООД, участваща в ремонта на АМ „Тракия“,  участък Чирпан-Стара Загора, като са в готовност да участват съвместно в гражданските ни и синдикални действия. Общо персонала на двете дружества е 1409 души и разположен на територията на областите: София, Варна, Бургас, Пловдив, Шумен, Русе, Разград, Търговище, Смолян. Вземанията ни за ремонта на АМ „Тракия“ , участъка Чирпан-Стара Загора са :

„Автомагистрали Черно море“ АД -  сума в общ размер на 36 877 662.42 лева (тридесет и шест милиона осемстотин седемдесет и седем хиляди  шестстотин шейсет и два лева и четиридесет и две стотинки ) с включен  ДДС. Персонал 809 човека.

„ИСА 2000“ ЕООД -   18 892 732,60 лева (осемнадесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди седемстотин тридесет и два лева и шестдесет стотинки) с включен  ДДС. Персонал 600 човека.

 

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, 

ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

ТЪРПЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА – ТЕЗИ ПРИБЛИЗИТЕЛНО 1500 БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, Е ИЗЧЕРПАНО!

 

 ФИНАНСОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДРУЖЕСТВАТА СА ИЗЧЕРПАНИ И НЕ ПОЛУЧАВАМЕ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ, КАТО В ТАЗИ ВРЪЗКА ЕЖЕДНЕВНО СЕ НАРУШАВАТ НАШИТЕ ТРУДОВИ И ЧОВЕШКИ ПРАВА!

 

Обръщаме се към Вас, като институции, гарантиращи човешките ни права, спешно да се проведе  работна среща в Министерски съвет с Вашето участие, с участието на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, Министъра на финансите, представители на синдикалната структура на КНСБ в „Автомагистрали Черно море“ АД, представители на работниците и служителите в „ИСА-2000“ ЕООД, както и представители мениджърските екипи на двете дружества, на която да се намери държавническо решение на проблема. 

 

Настояваме подчинените Ви министри и ръководители на агенции и държавни предприятия да се въздържат от необмислени публични коментари, които засилват и без това големите ни финансови проблеми-отказват ни се кредити, намаляват се кредитни линии, има реална опасност от предсрочна изискуемост на повечето ни кредитни експозиции към банки, застрахователи, лизингови дружества и по търговски договори.

 

Настояваме  за незабавна оставка на Ивайло Денчев - председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, поради дискриминационното лично отношение към двете фирми, нагнетяващи социално напрежение:

  1. Липса на диалог по поставени проблеми при изпълнение на други  договори.
  2. Неоформяне и необработване на внесени сертификати за извършени, приети и въведени в експлоатация строително-монтажни дейности  в това число и тези за АМ „Тракия“, внесени от държавното предприятие „Автомагистрали“ ЕАД за проверка и разплащане.
  3. Намирането на средства за плащане на фирмите от статуквото и липса на всякакво желание за решаване на проблема с плащането към двете фирми, участнички в ремонта на АМ „Тракия“, като по този начин се задълбочава нелоялната конкуренция в пътния бранш.

 

Ако господин Денчев влагаше толкова усилия за намиране на финансов ресурс, чрез вътрешно компенсирани промени, колкото влага в усилията си да ни накаже, сме сигурни че проблемът отдавна щеше да е решен.

 

Всеки гражданин на Република България има право свободно да изразява мнението си! В тази връзка още веднъж категорично заявяваме че гражданските и синдикални действия  на синдикалната организация на КНСБ в „Автомагистрали Черно море“ и всички работници и служители в защита на човешките, трудови и синдикални права никога не са били политически. Действията ни са в защита на интересите на трудовите хора и ще продължат до решаване на проблема ни – получаване на заработените работни заплати и нормално функциониране на дружествата и  защита на 1409 постоянни работни места на работещите в дружествата и  правата на техните семейства .

 

Председател на синдикалният комитет в синдикалната организация  на КНСБ в „Автомагистрали Черно море” АД :

 

Господин Янков

Членове на синдикалния комитет в синдикалната организация  на КНСБ в „Автомагистрали Черно море” АД :

Петя Стоянова-секретар

Марина Коларова