Новини

Планът за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. бе приет от Великотърновски общински съвет

Планът за интегрирано развитие на Община Велико Търново (ПИРО) за периода 2021-2027 година бе приет от Великотърновски общински съвет. Проектът на стратегическия документ определя приоритетите и посоката на развитието на Велико Търново и населените места на общината за следващите 7 години. ПИРО акцентира върху средносрочните цели и механизми за устойчиво развитие на общината, а също и на връзките й с други общини в рамките на Северен Централен регион. Проведени бяха редица анкетни проучвания сред обществеността, беше потърсена обратна връзка от гражданите, организациите и бизнеса за генериране на проектни идеи; проведени срещи на седем фокус групи по теми, свързани с политиките на местно ниво, обществен форум, както и обществено обсъждане със заинтересованите страни – граждани, организации, икономически субекти, социални партньори, юридически лица и др. Всички материали и информация, свързани с разработването на ПИРО на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. са публикувани на сайта на ПИРО: https://veliko-turnovo-next7.eu, както и на сайта на общината на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/obyavi-i-sobsheniya/obshtestveno-obsazhdane/obshestveno-obszhdane-2021-godina/pokana-otnosno-obshestveno-obszhdane-na-izgotveniya-proekt-na-pln-integrirano-razvitie/