Новини

Георги Георгиев, "Има такъв народ": На строителните фирми, които са си свършили работата, трябва да бъде платено

"На заседание на Комисяита по ревизия към Народното събрание бяха представени няколко факта, които са пряко свързани с бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Мисля, че е редно да запознаем народните представители и обществото с тези факти. Предоставени бяха методически оказания на Агеницята по обществени поръчки, които недвусмислено казват, че договри, сключени по Закона за обществени поръчки, с процедура тип "ин хаус", при които е констатирано, че изпълнителят няма капацитет за изпълнение, трябва в едномесечен срок да бъдат прекратени", заяви депутатът Георги Георгиев от ПГ на "Има такъв народ" по време на обсъждане на ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

"Това означава, че договори за около 3,4 млрд. лв., които са възложени по този начин и е пределно ясно, че "Автомагистрали" ЕАД няма капацитет да ги изпълни, би трябвало те да бъдат прекратени", посочи още той.

От думите му стана ясно, че по време на заседанието на Комисията е било потвърдено това, че чрез завоалирани договори за доставка на материали и механизация са извършвани СМР. "Има построени участъци от магистрала, които на документи не са аутобан. Нямаме качество, нямаме отчитане, нямаме приемане на строителство. Имаме създадена една много тежка ситуация в рамките на няколко млрд. лв", подчерта Георгиев.

"В тази връзка считаме, че е правилно Министерство на финансите заедно с МРРБ, в рамките на този кратък интервал между двете четения, да направи анализ колко от тези договори са законосъборазни, колко работа е свършена законосъобразно и колко трябва да бъде платена. Представителите на бизнеса нямат никаква вина за това, че са сключени тези договори. Строителният бизнес си е свършил работата. Пределно ясно е, че има и едни фирми, които са привилигировани да бъдат избрани по този начин да строят. Считаме, че на тези, които са си изпълнили качествено и почтено работата трябва да бъде платено", заяви той.

Георги Георгиев посочи също така, че трябва да се търси начин на строителния бизнес да бъде разплатено.