Новини

Започнаха ремонтните дейности по най-големите обекти от капиталовата програма на община Тунджа

Започнаха ремонтните дейности по най-големите обекти от капиталовата програма на община Тунджа – благоустрояване на площадното пространство на с. Безмер и първи етап от отводняване на две улици в с. Завой. В Безмер започна премахването на старите плочки. Там предстои да се поставят нови бетонови плочи, да се подменят градинските бордюри, да се почистят съществуващите зелени площи и да се изградят нови със засаждане на иглолистна и широколистна растителност. Планирано е и направа на нова алея с кътове за отдих и два розариума, ще има и фитнес площадка на открито.Възложената работа по проекта включва и премахване на опасни детски съоръжения и изграждане на нови детска площадка и зона за отдих. Ще се ремонтира и облицовката на съществуващия паметник, ще бъде монтирано ново парково оборудване – паркови пейки и кошчета за отпадъци. Ще бъде изградено и парково осветление. Първият етап от отводняването на улици в с. Завой включва изграждане на отводнителни канали и съоръжения по ул. „Трети март". Там ще бъдат изградени три отводнителни улея с обща дължина 27 м, пет отводнителни канала с дължина 456 м и два водостока с дължина 25 м. Работи се и по другите обекти от капиталовата програма – ремонтът на сградата на кметството в с. Челник и основният ремонт на напорния водоем в с. Бояджик. В Челник е предвиден частичен ремонт на покрива, преустройство на първия етаж, подмяна на дограмата, ремонт на фасадите, ремонт на ВиК - инсталацията и изграждане на нови санитарни възли и подмяна на ел. инсталацията. Завършена е повдигнатата пешеходна пътека в с. Кабиле, изградена е и повече от половината ограда на училището в с. Кукорево.От капиталовата програма на община Тунджа са останали за доизграждане само четири обекта, за които предстои да бъде избран изпълнител.