Новини

Държавата обеща средства за строителния бранш

„Ще предложим на Народното събрание да позволи на АПИ, с ясен списък на договорите, да подпише анекс към тях за реалната стойност на възлаганията, за да може да се направят разплащанията към строителните компании“, това заяви министърът на финансите Асен Василев на среща в МФ с представители на Българска браншова камара „Пътища“, Камарата на строителите в България и Българска браншова асоциация “Пътна безопасност“. В срещата участваха и зам.-финансовият министър Виолета Лорер, зам.-министър на МРРБ Валентин Граматиков и инж. Ивайло Денчев, Председател на УС на АПИ, съобщиха от ББК "Пътища". Участниците в срещата се обединиха около това решение като работещ и добър начин да бъдат изплатени сумите за извършените дейности. Сумата за извършени строително-монтажни работи е над 800 млн. лв. В анексите ще се разпише конкретен план за изплащане на сумите, което би позволило на банките да направят факторинг на плащанията и фирмите да имат достъп до финансов ресурс. След дискусия между финансовия министър Асен Василев и Управителния съвет на ББК „Пътища“ се постигна съгласие и около това да се потърси съдействие от народните представители, за да се позволи на АПИ да подпише анекс към всеки отделен договор за извършване на зимно почистване и поддръжка на пътната инфраструктура до края на април догодина. Догодина се планира да бъдат заложени 1.5 млрд. лв. в бюджета на АПИ, което ще даде възможност да бъдат сключени договори за всички необходими ремонти и поддръжка на пътната мрежа в страната. Представителите на пътния бранш в страната обърнаха внимание и на инхаус договорите и липсата на разплащания от страна на държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД. По време на срещата възникна възможността договорите, по които вече се изпълняват дейности, да бъдат трансформирани от такива за доставка на материали и техника в договори за строително-монтажни работи. Подобна трансформация без наличието на проведена обществена поръчка може да се извърши от Народното събрание и няма да бъде прецедент в страната, обясни Лазар Лазаров, изпълнителен директор на ББК „Пътища“. Валентин Граматиков, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, благодари на бранша за поддръжката и строителството на инфраструктура в страната. Той уточни, че се търсят решения за всички договори и тяхното разплащане, за да не изпада секторът в невъзможност да извършва дейностите по вече сключени договори. Преди срещата в Министерство на финансите, членовете на ББК „Пътища“ се събраха на работна среща, на която обсъдиха всички проблеми в сектора. Представителите на компаниите в пътния бранш изразиха своите притеснения, относно липсата на възлагания и разплащания от страна на АПИ. Членовете на камарата са категорични, че ако държавата не предприеме реални действия, ще преминат към протестни действия.