Новини

През второто тримесечие БВП нараства с 2,2 на сто в еврозоната, с 2,1 на сто в ЕС и с 0,6 на сто в България

През второто тримесечие на 2021 година обемът на брутния вътрешен продукт (БВП) се е увеличил с 2,2 процента в еврозоната и с 2,1 процента в целия ЕС, сочи публикуваната днес оценка на Евростат на тримесечна основа, предава БТА. 
За първото тримесечие бяха отчетен спад от съответно 0,3 на сто във валутния съюз и 0,1 на сто в ЕС-27.
На годишна основа, спрямо второто тримесечие на миналата година, БВП е нараснал с 14,3 процента в еврозоната и с 13,8 процента в целия съюз, след като се сви с 1,2 процента и в двете зони през първите три месеца на година.
През второто тримесечие спрямо предходното най-висок растеж отчита Ирландия (6,3 процента), следвана от Португалия (4,9 процента), Латвия (4,4 процента) и Естония (4,3 процента). В България тримесечният темп е 0,6 на сто.
Спадове има само в Малта (-0,7 на сто) и Хърватия (-0,2 на сто).
Разходите за крайно потребление на домакинствата са се повишили с 3,7 процента в еврозоната и с 3,5 процента в ЕС (след спад от съответно 2,1 процента и 1,7 процента през предходното тримесечие). Това перо има силен положителен принос за нарастването на БВП (+1,9 процентни пункта и +1,7 процентни пункта съответно в двете зони).
Обемът на БВП обаче е все още с 2,5 процента и с 2,2 процента под най-високото си равнище от четвъртото тримесечие на 2019 година съответно във валутния съюз и целия ЕС.