Новини

Завърши ремонта на сградата на Медицински център I в Ихтиман

Със средства от Капиталовата програма на Община Ихтиман за 2021 година, бяха взети енергоспестяващи мерки, благодарение на които сградата на Медицински Център I беше санирана, поставена бе изолация, подменена бе старата дограма с нова. Ремонтните дейности включиха още боядисване и ремонт на стълбите.
В сградата се помещават някои общопрактикуващи практики. В нея се намира и болничната аптека.
Освен новата визия на сградата, реновирането й значително ще подобри топлоснабдяването и енергийната ефективност, както и условията за пациентите и медицинските работници.