Новини

СОС ще гласува актуализирана програма за строителство на детски градини

12 нови сгради и реконструкция на 4 детски градини завършва през 2021-а, 7 предложения от районни кметове са включени в програмата за завършване през тази година и периода 2022-2023. Строителството на 12 нови и реконструкция на още 4 сгради за детски градини завършва през есента на 2021-а година. Това стана ясно от доклада на заместник-кметовете по образование, финанси и строителство, който Столичния общински съвет ще разгледа този четвъртък. Отчетът е част от три годишната програма за строителство на детски градини, която бе одобрена от местния парламент в края на миналата година. В нея бе записано, че Столична община трябва да представя актуализирана информация относно напредъка по изграждане и обновяване на сградите. Новите сгради, които вече са или предстои да бъдат въведени в експлоатация се намират в районите: Лозенец, Витоша, Овча купел, Подуяне, Люлин, Студентски, Триадица, Красно село и Панчарево. Финализират се преустройство на спортен клуб в 2 нови яслени групи в район Триадица, 78 СУ – както и разширението на филиал към ДГ № 25 „Изворче“ с 3 групи и 3 бр. детски площадки в район Банкя. Във заключителна фаза са и ремонтните дейности в две детски градини в районите Илинден и Връбница.

Допълнително постъпили от райони предложения за включване на обекти в програмата

За завършване през 2021-а:

Преустройство на магазин във филиал на детска градина № 91 „Слънчев кът“ – яслена група, в район „Подуяне“.

Преустройство на два самостоятелени обекта във филиал на детска градина № 92 „Мечта“ за две яслени групи, район „Подуяне“.

Ремонт на помещение в ДГ 120 „Детство под липите“ и ремонт на помещение в ДГ 194 „Милувка“, за разкриване на допълнителна група към всяка детска градина в район Възраждане.

Детска, градина с четири градински и две яслени групи в район „Подуяне“ и една в село Кокаляне се включват в Програмата в раздел „Строителство през 2022–2023 г.”.

Нова детска ясла, в район Изгрев ще бъде проектирана през 2021-а и ще бъде включена в програмата за строителство до 2023-а.

Преустройство на триетажна сграда на ул. „Христо Белчев“ № 36, във филиал на детска ясла № 1 да бъде в списъка с обекти, чието строителство завършва през 2022-а.

30 сгради за детски градини, чието строителство е започнало през 2020-а и 2021-а година трябва да бъдат завършени догодина. 19 предложения са заложени да бъдат завършени на етап проектиране през тази година. В раздел „отчуждаване през 2021-а година“ са посочени 7 терена, които да бъдат предназначени за изграждане на детски градини. 25 сгради са заложени за строителство, което да започне догодина и да приключи през 2023-а година. 10 сгради са включени в допълнителен списък за строителство през периода 2022-2023 година.