Новини

Парламентът започва работа по второто четене на актуализацията на Закона за държавния бюджет за 2021 г.

Парламентът започва работа по второто четене на актуализацията на Закона за държавния бюджет за 2021 г. Заседанието на парламента ще започне в 14.00 ч., тъй като Комисията по бюджет и финанси не е разгледала големия бюджет на второ четене, каквато е бюджетната процедура.