Новини

Интерконекторът с Гърция успешно пресече язовир „Студен кладенец“

Второто хоризонтално насочено сондиране по проекта IGB вече е сред първите пет най-дълги сондажи с този диаметър, изпълнени до момента в ЕС

Интерконекторът Гърция-България успешно премина под дъното на язовир „Студен кладенец“, преодолявайки най-критичния и труден етап от строителството на газовата връзка. С обща дължина от 1 440 м и 32-инчов диаметър, изпълненото хоризонтално насочено сондиране (HDD) вече е в първите пет най-дълги сондажи с този диаметър в ЕС. Към момента най-дългият подобен сондаж е изпълнен под коритото на река Аксиос в Гърция, реализиран при изпълнението на Трансадриатическия газопровод (TAP).  

Пресичането под „Студен кладенец“ стартира малко след успешното завършване на първия сондаж под коритото на река Марица (422 м). По предварителна оценка се очакваше тази сложна дейност да отнеме общо 150 дни, но благодарение на опитните екипи на терен и на подизпълнителя HDI, както и на отличната организация на място, целият процес приключи за по-малко от 2 месеца. Спазването на срока за изпълнение на сондажа е от изключителна важност не само за навременното завършване на газопровода IGB, но и по отношение на строгите екологични ограничения, които не позволяват извършване на строителни дейности през размножителния сезон на защитените видове в региона.

Пилотният сондаж стартира в първата седмица на август след необходимата подготовка на строителната площадка. Цяла седмица непрекъсната работа на техниката бе необходима за достигане на южната част на язовира, а достигането на планирания диаметър в съответствие с одобрения проект отне още 4 седмици. Окончателното изтегляне на заварените тръби през сондажа приключи след 12-часова непрекъсната операция, в която бяха ангажирани над 30 специалисти.

Методът на хоризонтално насоченото сондиране, макар и по-труден от техническа гледна точка, е избран за реализацията на интерконектора IGB след задълбочен процес на планиране и съгласно оценката по ОВОС. По този начин газопроводът преминава дълбоко под дъното на язовира, ограничавайки максимално въздействието върху околната среда. Използването на HDD като метод за пресичане елиминира и необходимостта от прилагане на по-скъпи алтернативи като удължаване на газопровода с десетки километри, за да се заобиколи язовира, или изпълнение чрез открит изкоп, което би оказало значително въздействие върху околната среда.

Изпълнението на пресичането е съпроводено с преодоляване на редица предизвикателства – внушителната обща дължина на участъка и диаметъра на газопровода, стръмните ъгли в точките на влизане и излизане на тръбите, разнообразния геоложки профил на региона и строгите времеви ограничения за изпълнение на дейността. 

 „Това постижение е още едно доказателство, че междусистемната връзка Гърция-България носи съществена промяна във всяко едно отношение - не само за регионалния енергиен пазар, но и по отношение на инженерно-техническия подход. Това беше първото успешно хоризонтално насочено сондиране по проект от такъв мащаб в България“, отбелязаха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос. Според тях това е технически най-сложният елемент в проекта и с успешното му изпълнение рисковете в процеса по изграждане на линейната инфраструктура на газопровода са далеч по-малко.