Новини

Депутатите не гласуваха предложението на министър Асен Василев, с което той искаше да се даде възможност на АПИ да сключи анекси към договорите, които са на стойност над 50% от предвидените в ЗОП

Депутатите не гласуваха предложението на министъра на финансите Асен Василев, с което той искаше да се даде възможност на Агенция "Пътна инфраструктура" да сключи анекси към договорите, които са на стойност над 50% от предвидените в Закона за обществените поръчки. Това стана след като депутатът Мария Капон оттегли предложението си за преходните и заключително разпоредби на Закона за държавния бюджет, през който се даваше тази възможност.

Министър Василев опита да обоснове предложението си във връзка с обезпечаване на текущите ремонти и зимната поддръжка.