Новини

НОИ: Средният осигурителен доход за юли е 1148,90 лева

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2021 г. е 1148,90 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2020 г. до 31.07.2021 г. е 1132,19 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.