Новини

Водният проект на Сливен бе обсъден на среща в МРРБ

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе работна среща с представители наВодоснабдяване и канализация – Сливен“ и „Български ВиК холдинг“ по актуални въпроси, касаещи водния проект, изпълняван в община Сливен, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. От страна на МРРБ участие взеха заместник-министър Валентин Граматиков,  съветниците на регионалния министър Атанас Паскалев и Николай Ганев, Весела Начева – директор на дирекция „Търговски дружества и концесии“, Иванка Виденова – директор на дирекция „Водоснабдяване и канализация“.

„Стремим се да ускорим процесите във ВиК отрасъла така, че водата, която се ползва за питейно-битови нужди, да бъде с необходимото качество и на приемлива цена“, подчерта заместник-министър Граматиков.

По време на разговорите беше представен напредъкът на ВиК-Сливен във връзка с изпълнявания проект по ОПОС 2014-2020 по отношение на довеждащите водопроводи и пречиствателната станция в града. От срещата стана ясно, че се обжалва единствено обществената поръчка за довеждащия водопровод до пречиствателната станция, като всички останали поръчки, свързани с изпълнение на проекта са приключени и за обектите има издадени разрешения за строеж. 

Участниците дискутираха още и необходимостта от допълнително финансиране за подмяната на водопровода в квартал „Речица“ и евентуален вариант за изпълнението му на етапи, предвид липсата на необходимото финансиране.

Акцент в разговорите бяха затрудненията, които ВиК дружествата изпитват по отношение нарастващите цени на електроенергията и необходимостта от намиране на решение със съвместни усилия на заинтересованите страни и институции.