Новини

Нов европейски Баухаус: Нови действия и финансиране, които имат за цел да обединят устойчивостта, стила и социалното приобщаване

Днес Европейската комисията прие съобщение, с което се полага началото на концепцията за нов европейски Баухаус, съобщиха от пресцентъра на ЕК. Тя включва редица политически действия и възможности за финансиране. Проектът цели да ускори преобразуването на различни икономически сектори като строителството и текстилната промишленост, за да даде достъп на всички граждани до стоки — продукти на кръговата икономика, които имат по-нисък въглероден интензитет.

Новият европейски Баухаус обединява културното и творческото измерение с Европейския зелен пакт, като цели да покаже как устойчивите иновации предлагат осезаеми, позитивни изживявания в нашето ежеденвие.

Що се касае до финансирането, през 2021—2022 г. за проектите в рамките на новия европейски Баухаус ще бъдат отделени около 85 милиона евро. Много други програми на ЕС ще включат новия европейски Баухаус като контекстен елемент или като приоритет без предварително определен бюджет.

Финансиране ще бъде получено и от различни програми на ЕС, включително програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, програмата „LIFE“ за действия в областта на околната среда и климата и Европейския фонд за регионално развитие. Освен това, Комисията ще покани и държавите членки да използват основните ценности на новия европейски Баухаус в своите стратегии за териториално и социално-икономическо развитие, да мобилизират съответните части от своите планове за възстановяване и устойчивост, както и програмите по политиката на сближаване, за да изградят по-добро бъдеще за всеки.

Комисията ще създаде и лаборатория на новия европейски Баухаус: център за експертни анализи, който ще бъде и център за действия, който ще участва в съвместно разработки, изграждане на прототипи и изпитване на нови инструменти, решения и препоръки за политиките. Лабораторията ще продължи да работи в духа на сътрудничество, който обединява личности с различни житейски пътища и достига до обществото, промишлеността и политиката, за да свързва хората и да намира нови пътища за съвместна творческа дейност.

Съобщението е вдъхновено от предложенията и коментарите, получени по време на етапа на съвместна разработка, който продължи от януари до юли и в рамките на който Комисията получи над 2000 мнения от цяла Европа и дори от места извън нея.

Насърчаване на разрастващото се движение

През януари 2021 г. беше сложено началото на етапа на съвместно разработване на новия европейски Баухаус с цел да се идентифицират и обмислят естетични, устойчиви и приобщаващи решения за нашите пространства за живот и да се подпомогне постигането на целите на Европейския зелен пакт. През първата част на разработката беше отправен призив всеки да се присъедини към обмена на мнения как да преосмислим начина, по който живеем заедно. Обменът на мнения допринесе за съобщението за Новия европейски Баухаус, което бе прието днес.

Съвместната разработка ще остане от основно значение и ще се развие в светлината на първите конкретни резултати, като премине през оценки и преразглеждания. Поради това Комисията още повече ще се фокусира върху задълбочаването на работата с разрастващата се общност на новия европейски Баухаус, съставена от ангажирани граждани, организации и държавни органи. 

Движението черпи вдъхновение и от съществуващите красиви, устойчиви и включващи места и проекти в Европа. Първото издание на наградите на новия европейски Баухаус отбелязва тези постижения, като присъжда награди в десет категории: от „продукти и начини на живот“ до „преоткрити места за срещи и споделяне“. Новата надпревара „Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди“, достъпна изключително за млади хора под 30 години, подкрепя и насърчава по-младото поколение да продължи да развива нови идеи и съществуващи концепции. Победителите ще получат наградите си на церемония по награждаването на 16 септември.

По този повод няколко членове на колегиума на Комисията заявиха следното:

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви:

„Новият европейски Баухаус съчетава широката визия на Европейския зелен пакт с осезаеми промени по места — промени, които повишават качеството на ежедневието ни и които гражданите могат да докоснат и почувстват — в сградите, на обществените места, но също и в модата и мебелите. Новият европейски Баухаус цели да създаде нов стил на живот, който съчетава устойчивостта с добрия вкус, който използва по-малко въглерод и който е проибщаващ и достъпен за всички.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел посочи: „Като обединим науката и иновациите с изкуството и културата, като възприемем обобщаващ подход, с помощта на новия европейски Баухаус ще намерим решения, които не само са устойчиви и иновативни, но също постижими, достъпни и благоприятни за всички нас.“

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра от своя страна заяви: „Благодарение на трансдисциплинарния и насърчаващ участието подход новият европейски Баухаус засилва ролята на местните и регионалните общности, промишленостите, новаторите и творчески личности, които работят заедно, за да подобрят качеството ни на живот. Политиката на сближаване ще превърне нашите идеи действия на местно равнище“.