Новини

България иска 4 млрд. лв. по ОПРР след 2014 година

„През следващия програмен период за изпълнението на приоритетните дейности по ОП „Регионално развитие” (ОПРР) на България ще са нужни поне 4 млрд. лева. Ако страната ни успее да договори по-голям бюджет, има възможност средствата за саниране на жилища след 2013 г. да се удвоят.” Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при представянето на новата интернет страница на ОПРР на стойност 23 хил. лв. Към момента бюджетът на програмата е 3,1 млрд. лв., а 63 млн. лв. от тях са предвидени за саниране на жилищни блокове. Павлова уточни, че 16 на сто от средствата по оперативната програма, равняващи се на 470 млн. лв., са разплатени на бенефициентите. Договореното по ОПРР финансиране е 60%, или над 1,8 млрд. лева. По думите й е постигнато споразумение с общините от 2012 г. за сметка на увеличените данъци след санирането на многофамилните сгради местната власт да инвестира в подобряването на околоблоковите пространства на тези жилища. Вече вървят преговори с регионите за това как да бъдат направени данъчните облекчения.

Заместник-министърът напомни, че на 15 ноември ще бъде отворена схемата за интегриран градски транспорт и в края на месеца - възможността за кандидатстване по схемата за туристически маркетинг. На 12 август изтича времето за подаване на проекти за финансиране на общинските лечебни заведения по ОПРР. Общо 107 млн. лв. са предвидени за изграждане на подходяща инфраструктура за децата в социалните домове, за да живеят в по-добри условия, близки до семейните. Досега около 30 общини са подали проекти за защитените жилища. „До края на годината се надяваме да отворим цялата програма 98%. В последната от програмния период 2014 г. трябва да останат за усвояване спестените средства от търгове или поради непризнати разходи, да инвестираме по проектите в списъците на чакащите”, обясни Павлова.