Новини

Зам.-министър Шишков: Финализирахме промените в Наредбата за създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастрални регистри

Започва надграждането на информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Промените в Наредба 5 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри вече са финализирани и на 31 август нормативният акт е публикуван в „Държавен вестник“. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков  по време на откриването на годишната работна среща на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Срещата се проведе при пълно спазване на противоепидемичните мерки и на нея присъстваха ръководителите на областните служби. Изпълнителният директор на АГКК инж. Виолета Коритарова уточни, че Наредбата ще влезе в сила от 1 октомври. В приветствието си арх. Шишков заяви, че Агенцията по кадастър има пълната подкрепа на ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, защото това е институцията, която е най-близо до проблемите на хората. 

В хода на работната среща инж. Коритарова съобщи още, че вече има избран изпълнител за надграждане на информационната система на кадастъра и се надява работата по обновяването й да стартира до месец.

Тя изнесе данни, че съотношението между услуги, заявени по електронен път и на гише, е в полза на електронния портал, като те са вече над 50%. „Това значи, че хората ни имат доверие, ние успяваме да наложим нашите електронни услуги, да докажем на обществото, че те работят, че сме една от малкото администрации, която напълно предоставя всичките си услуги в електронен вид и че по тях се работи равностойно с тези, заявени на гише“, каза инж. Коритарова.

Тя отчете, че през последната година и половина се е повишил броят на подаваните заявления и те достигат до 3000 на ден.

За да се повиши нивото на обслужване, продължава практиката на т.нар. „тайни клиенти“.

Продължава да се работи и по увеличаването на кадастралната карта, като за пълното покритие на страната остават 5-6% за урбанизираните територии. Напълно завършен е процесът за София. В началото на тази година са открити обществени поръчки за останалите непокрити 12 обособени позиции за над 11 хиляди хектара, уточни изпълнителният директор на АГКК. До края на октомври се очаква да приключи процедурата по избор на изпълнители и през декември да стартира работата по изпълнението на дейностите.