Новини

27 служители на АПИ са с принадлежност към бившата ДС

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 12 и т. 26 – ръководителите на държавни институции, създадени със закон, главните секретари, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на сектори в Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщават от комисията. Проверени са 535 лица. 49 лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.

Комисията по досиетата обяви принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 27 лица.

Пълен текст


Източник: Информационна Агенция КРОСС