Новини

Д-р Маджаров: Пред цялото общество имаше един приоритет - предпазване от Koвид

В зала 1 на НДК, при спазване на всички противоепидемични мерки, започна Отчетно-изборния Събор на Българския лекарски съюз (БЛС), информираха от съсловната организация.

Д-р Иван Маджаров- председател на УС на БЛС коментира пред началото на форума за представителите на медиите, че приключва един успешен мандат, в който Управителния съвет е защитавал интересите на съсловието.

„На фона на предизвикателствата, пред които бяхме изправени и политически и свързани с пандемията, ние реално нямаше как да изпълняваме други приоритети, защото пред цялото общество имаше един приоритет - предпазване от Ковид инфекцията", заяви д-р Маджаров.
На събитието делагатите се запознаха и с Отчета за дейността на Управителния съвет, на Контролната комисия и на Комисията за професионална етика на БЛС за изтеклия мандат 2018-2021 г.
Трябва да има и избор на ново ръководство - председател на УС на БЛС, зам.-председатели, главен секретар и членове на Управителния съвет, председатели и членове на Контролната комисия и Комисията по професионална етика, както и членове на Висшия медицински съвет.

Отчетно изборния събор се провежда при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. Екип на столична РЗИ направи проверка и констатацията е, че Събора се провежда съгласно Заповедта и няма нарушения.

Cross.bg