Новини

Мария Габриел: Мобилното приложение „Еразъм+“ е стъпка напред към Европейската студентска карта

Новото приложение е достъпно на всички езици и улеснява процедурите преди, по време на и след пътуването

Българският еврокомисар Мария Габриел даде старт на новото приложение „Еразъм+“ и на инициативата си за цифрова Европейска студентска карта. Целта на мобилното приложение е да се превърне в единна онлайн точка за достъп до информация и услуги, която да позволи на студентите да извършват всички административни стъпки онлайн. То работи със системите Android и iOS, и студентите ще могат да избират дестинация сред партньорите на съответния университет, да подписват онлайн споразумение за обучение и да намерят практическа информация.

Мобилността, възможността за образование и стаж в държава от Европейския съюз са сред най-популярните дейности на програма „Еразъм+“. С новото приложение „Еразъм+“ се стремим да направим по-отворен и достъпен уникалния опит по програмата за повече европейци. По-добре организирана документация, полезна информация на едно място и повече адаптивност към личните нужди са сред силните страни на новото приложение“, коментира Мария Габриел.

Българският еврокомисар информира, че над 4000 университета участват в мрежата „Еразъм без документи“. Това сътрудничество е в основата и на инициативата й за европейската студентска карта. Европейската студентска карта ще предоставя достъп на учащите до специални отстъпки, културни дейности и други услуги в приемните университети и държави. Тя ще позволи на студентите лесно и безопасно да се идентифицират и регистрират по електронен път във висшите учебни заведения в ЕС.

Над 600 000 студенти планират участие в мобилности през тази академична година. Мрежата „Еразъм без хартия“ създава място за виртуална среща между висшите учебни заведения. Новото мобилно приложение „Еразъм+“ и цифровата европейска студентска карта ще стимулират студентската мобилност в Европа и участието на студентите в образователни и културни дейности в изпълнение на визията ни за европейското пространство за образование.“, коментира още Мария Габриел.

Приложението е достъпно в #GooglePlay и #AppStore, както и на интернет страницата https://erasmusapp.eu