Новини

Според ново проучване на Евробарометър европейците твърдо подкрепят науката и технологиите

Публикуваното днес ново проучване на Евробарометър „Познания и нагласи на европейските граждани към науката и технологиите“ показва, че 9 от всеки 10 граждани на ЕС смятат, че като цяло влиянието на науката и технологиите е положително. Гражданите очакват редица технологии, които понастоящем са в процес на разработване, да окажат положително въздействие върху нашия начин на живот през следващите 20 години, като това са по-специално слънчевата енергия (92 %), ваксините и борбата с инфекциозните болести (86 %) и изкуственият интелект (61 %).

Освен това резултатите показват висок интерес към науката и технологиите (82 %) и желание сред гражданите да научат повече за тях на места като кметства, музеи и библиотеки (54 %). Когато бъдат попитани в кои области научните изследвания и иновациите могат да доведат до промяна, респондентите най-често споменават здравеопазването, медицинските грижи и борбата с изменението на климата. Тези резултати са в съответствие с нарастващия интерес към нови медицински открития, който се е увеличил от 82 % на 86 % от 2010 г. насам.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Цялостната положителна нагласа към науката и технологиите ни вдъхва увереност, тъй като те са от съществено значение за реагирането спрямо коронавируса, изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и редица други неотложни предизвикателства. В същото време трябва да отговорим на опасенията на гражданите, че ползите от науката и технологиите не са равномерно разпределени, да обърнем по-голямо внимание на свързаните с пола измерения в съдържанието на научните изследвания и да проучим по какъв начин научните изследвания и иновациите могат да бъдат провеждани при по-активното участие на гражданите и другите заинтересовани страни.