Новини

Срещи на членовете на ЕП с правителство, НПО и медии

Членовете на Комисията по граждански свободи ще посетят Словакия и България, за да оценят спазването на върховенството на закона, като част от текущото наблюдение на ситуацията в целия ЕС По време на първото си посещение в България членовете на Комисията по граждански свободи ще се срещнат с различни организации на гражданското общество, както и с висши държавни и правителствени служители, включително с президента, министър-председателя (подлежи на потвърждение) и няколко министри (подлежи на потвърждение), омбудсмана и главния прокурор. Очаква се членовете на ЕП да повдигнат пред тях въпроси, свързани с върховенството на закона, включително свободата на медиите и борбата с корупцията. В Братислава членовете на ЕП се срещнаха със семействата на Ян Куциак и Мартина Кушнирова, както и с представители на гражданското общество, включително НПО и журналисти. Те се срещнаха и с министър-председателя на Словакия Едуард Хегер и редица министри, с комисията по култура и медии на Националния съвет, със съдии от Върховния съд и с високопоставени служители на правоприлагащите органи. По време на посещението си евродепутатите вероятно обсъдуха текущото съдебно разследване на убийството на Куциак и Кушнирова, реформата на съдебната система на Словакия, защитата на журналистите и лицата, подаващи сигнали за нередности, и свободата на медиите.