Новини

Столичната община прекрати търга за избор на изпълнител на ремонта на Театър „София“

Столичната община прекрати търга за избор на изпълнител на ремонта на Театър „София“. Причината за това е възникнала е необходимост от промяна в проектната документация, свързана с оформление на фасадата на сградата, което ще доведе до промяна в изискванията на техническата спецификация. Това налага техническата спецификация да бъде изменена, а поръчката прекратена на основание чл.110, ал.1, т.9 от ЗОП, тъй като са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Общината беше планирала в дейностите да бъдат инвестирани 8 106 000 лв. без ДДС.