Новини

25 септември - Световен ден на фармацевта

На 25 септември отбелязваме Световния ден на фармацевта. Датата е избрана от Международната федерация на фармацевтите (FIP), която е основана точно на този ден през 1912 г. Със своите партньорства и обширна фармацевтична мрежа тази организация представлява глобален орган, работещ за развитие на фармацевтичната наука и практика, усъвършенстване на образованието в тази област, въвеждане на научни иновации и др. в отговор на нарастващите световни здравни нужди и очаквания на медицинската общност и пациентите.

Световният ден на фармацевта се чества ежегодно, като основната му цел е да насочи общественото внимание върху значението на фармацевтичната професия за успешното функциониране на всяка здравна система. Работата на магистър-фармацевтите е ключов фактор за осигуряването на комплексни грижи за здравето на пациентите. В България, наред с колегите си от Европейския съюз, те са едни от най-достъпните медицински специалисти. С фармакотерапията и съветите, които предоставят на гражданите, те имат своята съществена роля не само за безопасното и успешно протичане на лечебния процес при редица заболявания, но и за превенцията им и не на последно място за ефективната профилактика на общественото здраве като цяло.

Тази година Световният ден поставя акцент върху доверието в магистър-фармацевтите и значението му за добрите терапевтични резултати за пациентите. Затова и тазгодишната тема е: „Магистър-фармацевтът: Винаги надеждна грижа за Вашето здраве“.

Доверието се изгражда всеки ден, но през последните близо две години българските фармацевти доказаха, че на тях може да се разчита и в особено трудни за здравеопазването моменти. Пандемията от COVID-19 постави на изпитание не само българската, но и всички здравни системи по света. Въпреки рисковете и неизвестните, с които от самото начало бе свързана тя, фармацевтите у нас продължиха да бъдат доверен партньор и на лекарите, и на пациентите, на първа линия в битката с коронавирусната инфекция, за което цялото ни общество им дължи дълбоко признание.