Новини

Обръщение на ББК "Пътища" относно ситуацията в пътностроителния бранш

  Българска браншова камара "Пътища" изпрати до медиите обръщение относно ситуацията в пътностроителния бранш. 

В него се посочва, че Управителният съвет на Българска Браншова Камара “Пътища”, която представлява своите 83 членове и е национално представена като единствената работодателска организация на пътния бранш, вече пет месеца сигнализира държавата за катастрофалната обстановка, в която са принудени да работят  фирмите от пътностроителния бранш. "Свидетели сме на абсурдно отношение от страна на държавните институции към действащите, резултат на проведени в конкурентна среда, след обществени поръчки по ЗОП, и НАПЪЛНО ЗАКОННИ, договори", се съобщава в обръщението на ББК "Пътища"

От позицията им става ясно още, че "
От ПЕТ месеца не се извършва никакво разплащане на изпълнителите от пътния бранш от страна на Държавата, което СПИРА възможността да се извършват ремонтни дейности по вече възложени от Агенция „Пътна инфраструктура“ задания. През същия период не се извършва никакво текущо възлагане на дейности за поддържане на пътищата в нормално експлоатационно състояние, което СПИРА възможността да се осигури безопасно придвижване по Републиканската Пътна Мрежа! В резултат на това се застрашава живота и здравето на милиони български граждани.Към днешна дата, 27.09.2021 г., няма възлагане на планове за Зимно поддържане на РПМ от страна на АПИ. Това означава, че де факто е СПРЯНА подготовката  за предстоящия зимен сезон! Ако до 01.10.2021 г., не се осигурят средства на фирмите, ще стане технологично невъзможно да се осъществи адекватна подготовка и ние ще се уведомим навременно обществеността кой носи отговорност за това.Агенция „Пътна инфраструктура“ не обявява нови поръчки за проектиране, независим надзор и строителство. Това означава, че е СПРЯНА дейността по осигуряване на развитие на Републиканската Пътна Мрежа! Не се подписват договори с избраните изпълнители от проведени обществени поръчки от Агенция “Пътна инфраструктура“, което означава, че е СПРЯНА текущата и бъдеща дейност по основни ремонти и ново строителство!"

От УС на ББК “Пътища” съобщават, че имат своите справедливи искания, които представи на мирен протест и пресконференция на 10 септември 2021 г. "Този протест и Декларацията, която беше подготвена и връчена на Президента на Република България, доведоха до активиране на диалога от страна на Държавата, признаване от нейна страна на задълженията й по законно действащите договори и създаването, по разпореждане на Председателят на Министерски Съвет, на Работна Група за намиране на решение на всички проблеми в сектора", посочват още от браншовата организация

"По наше мнение, работната група не работи достатъчно интензивно и у нас остава впечатлението, че нейната цел не е да е ефективна, а предлагайки неприемливи /и лишени от правно основание и логика/ варианти, да прехвърли бъдещите неблагополучия върху пътните строители. Работната група ще проведе  във вторник 28.09.2021 г. заседание, за което получихме уверения, че ще бъде последно и ще доведе до благоприятни за бранша решения, което е и желанието ни.  Ако обаче решение не бъде намерено УС на ББК “Пътища”  ще организира НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПЪТИЩАРИТЕ НА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  НА 29.09.2021 Г. /СРЯДА/ ОТ 16:00 ЧАСА ДО 17:00 ЧАСА", се посочва още в края на обръщението.