Новини

ББР с нова програма в подкрепа на малкия и средния бизнес, творческите индустрии истартъпите

Българската банка за развитие стартира нова програма с подкрепата на Паневропейския гаранционенфонд, чиято цел е насърчаване на инвестициите и намаляване на негативните последици от пандемиятаот COVID-19. Тя е специално насочена към малкия и средния бизнес, творческите индустрии истартиращите предприятия в производството. Новата програма е в размер на 40 млн. евро и предвижда отпускането на директни заеми с по-ниски отстандартните изисквания за обезпечение и самоучастие, в зависимост от проекта и бизнес историята накандидатстващите фирми. Кредитите за компании с творчески дейности, които са сред най-засегнатите от пандемията, са до 500хил. лева. Основни предимства са намаленото изискване за обезпечение и минимално самоучастие –10% от размера на търсения заем. Новосъздадените компании без кредитна история, които са с най-затруднен достъп до финансиране,могат да кандидатстват за заеми с таван от 250 хил. лева, без да е нужно да залагат имуществото си илида търсят платежоспособен съдлъжник. Гаранция за банката ще бъде закупеният чрез заема актив.Малките и средните предприятия от всички сектори, които не попадат в другите два сегмента, също могатда се възползват от по-добри условия по заемите: от 100 хил. до 5 милиона лева, за срок до 10 г. игратисен период до 18 месеца. За тях е предвидена възможност за финансиране без обезпечение и снамалени изисквания за собствено участие – 2 пъти по-ниско от стандартните нива.Лихвите по заемите и по трите програми ще бъдат с отстъпка заради покритието от гаранцията на ЕИФ.Компаниите вече могат да подават своите заявления за кандидатстване онлайн на сайта на банката www.bbr.bg или на място, в офиса на ББР в София, на ул. „Дякон Игнатий“ 1.