Новини

Започна подготовката по конфигурация на тестовите компонентите за интеграция със Системата за взаимно свързване на търговските регистри – BRIS

Започна подготовката на конфигурация за вътрешни тестове на компонентите за интеграция със Системата за взаимно свързване на търговските регистри – BRIS, които ще продължат до декември тази година. Целта е изработка на софтуера за обмен на данни между Европейската централна платформа и българския Търговски регистър. На този етап експертите на Агенцията провеждат редовна комуникация с техническия екип на BRIS, като се провеждат онлайн срещи с тях и се обсъжда всяка стъпка на напредъка по свързването. По този начин българският Търговски регистър ще стане част от Системата за взаимно свързване на търговските регистри – BRIS, което ще предостави възможност за извършване на справки и обмен на данни за търговците в рамките на Европейския съюз.