Новини

На среща в МРРБ са обсъдени промени в Наредбата за достъпна среда

С цел оптимизиране на Наредба №РД-02-20-2/2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе среща, на която бяха обсъдени постъпили предложения от браншови и обществени организации за подобряване разпоредбите на нормативния акт, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. В срещата са участвали заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, началникът на ДНСК Влади Калинов, представители на камарите на архитектите, на строителите, асоциация на архитектите и инженерите консултанти, НСОРБ, Омбудсмана на Република България, Министерство на труда и социалната политика, Съюза на инвалидите в България и др. "Работната група обсъди постъпилите становища и прие предложения, обобщения и допълнения от министерството. Предвидените промени уточняват изискванията за осигуряване на достъпен маршрут от достъпния вход на сградата до всяко жилище и до помещенията и пространствата за общо ползване в нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение, както и изискванията за размерите на балконите/лоджиите в тях. Включено е и определение на „многофамилна жилищна сграда“, посочват от ведомството. "Всички сме единодушни, искаме да променим наредбата, така че всички да са доволни и тя да е работещ", е заявил зам.-министър Шишков. От МРРБ посочват още, че участниците са се разбрали в срок до една седмица браншовите организации да представят своите становища по предложените промени в наредбата, за да може в най-кратък срок да бъде представен проект за нейното изменение.