Новини

Започва проектирането на газовата връзка Гърция-България

Български енергиен холдинг (БЕХ) съобщи, че днес в София българската компания „Ай Си Джи Би“ (ICGB AD), която трябва да проектира, изгради и експлоатира газовата междусистемна връзка Гърция-България, и Консорциумът Penspen Ltd-C&M Engineering SA, подписали договор за цялостен технически проект и ОВОС - Front End Engineering Design (FEED) и Environmental Impact Assessment (EIA). Договорът е възложен на консорциума след приключването на международен търг, стартирал през януари 2011, в който са взели участие световно известни проектантски компании, припомнят от БЕХ.

С подписването на този договор проектът „Междусистемна връзка Гърция - България (IGB)” започва практическата реализация на проекта. Изпълнението на дейностите по договора-проектиране и ОВОС на тръбопровода ще започне в края на август и се предвижда да приключи през 2012 г.

Тръбопроводът е с дължина 170 км. Преносният капацитет е 3 млрд. куб. м годишно с възможност за увеличение до 5 млрд. куб. м и реверсивен поток. Газопроводът ще свързва Комотини (Гърция) и Стара Загора (България). Очаква се да влезе в експлоатация през 2014 г.

Междусистемната връзка Гърция - България е проект от стратегическо значение за двете страни и региона. Тя засилва сигурността и осигурява диверсификация на доставките в Югоизточна Европа. Реализацията на IGB, заедно с развитието на газовия коридор Турция-Гърция-Италия (ITGI) ще осигури възможност за доставка на каспийски и средноазиатски газ към Европа. Междусистемната връзка осигурява възможност и за доставки на втечнен природен газ от LNG терминалите в Гърция и Турция. Проектът „Междусистемна връзка Гърция – България“ е с отпуснато европейско съфинансиране на стойност 45 млн. евро по Програмата за възстановяване на Европа (EEPR).

Компания “Ай Си Джи Би” АД (ICGB AD) е основана на 5 януари 2011 г. в София с цел изграждане и експлоатация на тръбопровода. Акционери в нея са „Български енергиен холдинг“ ЕАД (50%) и IGI Poseidon SA (50%), в която „Обществена газова корпорация на Гърция“ (DEPA) и италианската компания Edison са акционери с равни дялове.

Консорциум Penspen Ltd - C&M Engineering S.A са работили заедно по различни газови проекти в региона. Penspen е независима група от компании, предоставящи Проучвания, Инженеринг, Управление на проекти, Експлоатация и поддръжка на нефтената и газовата промишленост за тръбопроводи, пренос, съхранение и производствени съоръжения- сухоземни и морски. Групата има над 1400 служители в различни региони на света и е работила по над 8000 по различни проекти по света. Регионалният партньор на Penspen C&M Engineering S.A е  утвърдена компания за консултантски и проектантски услуги, специализирана в енергийния сектор.

 

Източник: Publics.bg