Новини

Позиция на Камарата на строителите в България

Камарата на строителите в България отново категорично заявява своята подкрепа към справедливите искания на Българска браншова камара „Пътища“, които са неразделна част от отрасъл „Строителство“. Заставаме зад исканията им за намиране на решение на проблема със забавените плащания за извършени дейности. Споделяме и загрижеността им за осигуряването на зимното поддържане на републиканската пътна мрежа. В Централния професионален регистър на строителя към КСБ са вписани 6 348 фирми, които през годините са доказали, че са отговорни и като изпълнители на обекти, и като работодатели. Членуващите в ББК „Пътища“ компании са и наши членове , както и още стотици фирми, свързани с пътното строителство. КСБ ще направи всичко възможно да защити техния интерес. Така, както подкрепя всеки бранш в отрасъл „Строителство“.