Новини

Над 13% ръст на новопостроените жилищни сгради

Бургас, Варна и Стара Загора са лидери за броя пуснати в експлоатация сгради 

С 13.1% на годишна база е нараснал броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за второто тримесечие на 2011 г. 

Според предварителните данни  в експлоатация са влезли 742 нови сгради. Новопостроените жилища в тях обаче са с 26.2% по-малко и броят им достига 3 497.

Най-голям брой жилищни сгради и жилища са въведени в експлоатация в областите Бургас - 121 сгради с 1 122 жилища, Варна - 100 сгради с 573 жилища, Стара Загора - 74 сгради с 313 жилища, и София - 36 сгради с 260 жилища.

Средната жилищната площ обаче спада с 13.8% до 188.5 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 71.9 кв. м през второто тримесечие на 2010 г. на 80.6 кв. м през същото тримесечие на 2011 година.
Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Смолян - 129.0 кв. м, Габрово - 126.0 кв. м, Русе - 122.9 кв. м, и София - 122.0 кв. м, а най-малка - в областите Враца - 52.5 кв. м, и София (столица) - 64.4 кв. метра.

 

Източник: Stroimedia.bg