Новини

Удължават срока за обход на преброителите до 10 октомври

Удължават срока за обхода на преброителите. Министерският съвет реши посещенията на домакинствата, сградите и жилищата при Преброяване 2021 да е възможно до 20.00 часа на 10 октомври. Удължаването на срока е с една седмица. От правителството поясняват, че промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода е създало затруднения в организацията на процеса. По този начин след приключване на онлайн преброяването са оставали само 3 дни, в които да бъдат преброени лицата, които не са попълнили електронна карта. Според МС по-дългият срок за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейностите си и да съберат необходимата информация в изпълнение на европейското и националното законодателства.