Новини

Без опашки пред офисите на Агенция по вписванията, в последния ден на кампанията за подаване на годишни финансови отчети

Без опашки пред офисите на Агенция по вписванията в София в последния ден на кампанията за подаване на годишни финансови отчети. Това се дължи на създадената организация и удълженото работно време в офисите на големите градове, съобщиха от пресцентъра на Агенцията.

За разлика от 2020 г., когато в последния ден от кампанията за подаване на ГФО пред Агенция по вписванията имаше струпване на повече от 100 човека, през настоящата 2021 г. при пълно спазване на противоепидемичните мерки, един потребител се обслужва за по-малко от 20 минути. 

И тази година се запазва тенденцията голям брой годишни финансови отчети да се подават в последните дни на кампанията. На 29 септември 2020 г. са подадени повече от 32 хил. ГФО, 89% от тях онлайн, същия ден през 2021 г. са постъпили 31 538 ГФО, 89% от които онлайн. Въпреки че обемът на отчети се запазва, през настоящата година няма струпвания на хора и опашки пред офисите на Агенцията по вписванията. 

Независимо от големия брой на постъпили по електронен път годишни финансови отчети, информационната система на Търговския регистър функционира отказоустойчиво.