Новини

Нова площадка по безопасност на движението е изградена в двора на ДГ „Света Богородица“ в Благоевград

Нова площадка по безопасност на движението е изградена в двора на ДГ „Света Богородица“ в Благоевград. Тя е реализирана по проект, изготвен и защитен от ръководството на детското заведение.
За оформянето й са използвани специални бои за пътна маркировка, като са обозначени в умален размер улици, пешеходни пътеки и велоалея.
Целта е децата да усвоят правилата за движение в защитена среда.
Тази година ДГ „Света Богородица“ има спечелени няколко проекта, в това число за приобщаване на най-малките, за обособяване на логопедичен кабинет и изграждане на нова детска площадка.
Отскоро в ДГ „Света Богородица“ има и назначен психолог на щат.
ДГ №2 е най-голямото детско заведение на територията на Благоевград, което се посещава от 322 деца.