Новини

Софияплан проведе преброявания, които да проследят разпределението и интензивността на активно придвижващите се с велосипед в града

Софияплан проведе две велопреброявания, които целят да проследят тенденциите в разпределението и интензивността на активно придвижващите се с велосипед в града. Проучванията бяха проведени през септември 2020 и юни 2021 и обхванаха преминаващите велосипедисти и леки електрически превозни средства в избрани участъци от града, където е налична инфраструктура за преминаване с велосипеди. Основните изводи от двете проучвания на велосипедното продвижване, проведени от Софияплан през изминалата година, показват, че зоните с най-интензивен вело трафик са южните части на центъра и близките южни жилищни квартали. Това доказва директната зависимост между наличието на дълги и безопасни трасета и броя преминали велосипедисти.  Електрическите превозни средства се ползват значително по-активно в делничните дни, което сочи, че хората по-често ги използват за работни пътувания, отколкото за занимание в свободното време през уикенда.